Start Aktualnie realizowane konkursy ofert 2016

2016

1 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA Pt., 16 grudnia 2016 Paweł Kowalski
2 ZARZĄDZENIE NR 59/2016 DYREKTORA SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP ZOZ w Warszawie z dnia 05 grudnia 2016 r. Pn., 12 grudnia 2016 Paweł Kowalski
3 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofer Czw., 19 maja 2016 Paweł Kowalski
4 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ Pt., 13 maja 2016 Paweł Kowalski
5 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert Pt., 18 marca 2016 Paweł Kowalski
6 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala Czerniakowskiego SP ZOZ Pt., 11 marca 2016 Paweł Kowalski

Administrator Paweł Kowalski