Start Aktualnie realizowane konkursy na świadczenia zdrowotne 2015

2015

1 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert Pt., 18 grudnia 2015
2 Informacja dla Oferentów Śr., 16 grudnia 2015
3 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH PIELĘGNIARKI Śr., 09 grudnia 2015
4 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Pn., 07 grudnia 2015
5 Konkurs na zawieranie umów na wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności zawodowych pielęgniarki Wt., 01 grudnia 2015

Administrator Paweł Kowalski