Start Aktualnie realizowane konkursy ofert 2017 Zapytanie Ofertowe na "Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za rok obrotowy 2017 i 2018 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata" - Zakupy grupowe

Zapytanie Ofertowe na "Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółek wraz z pakietem konsolidacyjnym za rok obrotowy 2017 i 2018 z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata" - Zakupy grupowe

http://www.szpitalpraski.pl/przetargi-i-konkursy/przetargi/zapytania-ofertowe/

Administrator Paweł Kowalski