Start Aktualnie realizowane przetargi 2017 Usługa Ubezpieczenia Szpitala Czerniakowskieg Sp. z o.o. Sprawa nr 37/2017

Usługa Ubezpieczenia Szpitala Czerniakowskieg Sp. z o.o. Sprawa nr 37/2017

Postępowanie prowadzone przez Brokera: Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.

ul. Piotrkowska 233, 90-456 Łódź

dokumentacja postępowania dostępna na stronie internetowej Brokera pod adresem: www.merydian.pl

 

Termin składania ofert: 03.08.2017r. godz. 10:00,

termin otwarcia ofert: 03.08.2017r. godz. 10:30

Miejsce: Merydian Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A.

ul. Piotrkowska 233, 90-456 Łódź

Administrator Paweł Kowalski